לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים כג-כד | שיעור 12

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים כג-כד | שיעור 12

סיכום בנקודות שיעור 12

1. בהמשך לשיעור הקודם אנו לומדים את הרציפות של הצד המקשר בין העולמות לבין הבורא. כאשר העולמות הם הצד הלא מתוקן ומתראה כעיגולים או כבריות שאינן שלימות לבין הבורא.

2. לאחר עיגולים של צ"א שהם ביטוי למלכות דא"ס שהתגלתה כרצון לקבל ע"מ לקבל, הקו המיוצג ע"י גל' הוא זה שמחבר בין העיגול לבין הא"ס.

3. לאחר שיצא א"ק ויכול היה להתפשט רק עד הטבור נבראו עולמות אבי"ע בצ"ב ועל זה הרמז בה' בראם כאשר הה' היא קטנה להורות על צ"ב.

4. צ"ב אומר שלא ניתן להשתמש בז"ד כמו בצ"א אלא רק ע"י ג' כלים וג' אורות לכן התיקון יהיה חלקי.

5. הה' מורה שבה' של שם הויה דהיינו ה' של גל' נברא העולם בתחילה במידת הדין דהיינו כנגד עולם הנקודים שהיה מספיק רק לג"ר דעולם אצילות אולם זו"ן דאצילות היו צריכים גם את שם הויה וע"כ בסיפור הבריאה אנו רואים לכאורה שתי בריאות בתחילה בשם אלוקים ובהמשך בשם הויה אלוקים.

6. בעולם הנקודים נתקן יסוד דנוק' ובעולם אצילות התווסף גם תיקון ליסוד הזכר והוא הנקרא הויה.

7. בהמשך נצטרך גם את אדה"ר שימשיך את התיקון בעיקר של עולמות בי"ע והוא יהיה המקשר בין הנברא לבורא.

8. בהמשך נצטרך את בחינת משיח היות והאדם נפרד לישראל ואומות העולם והם אינם יכולים להיות מתוקנים אלא ע"י משיח ואת זה נראה בעזרת ה' בהמשך.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא