לעילוי נשמת נירה איטה בת מרתה

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים סג-סד | שיעור 32

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים סג-סד | שיעור 32

סיכום בנקודות שיעור 32

1. בשיעור זה למדנו שחיזוק ההגיון האמוני הנקרא עור דאמא הוא המאפשר לקשר את נוגה לבחינת האדם שהוא נקרא חשמל.

2. ההגיון האמוני אומר שצריך לפעול במסגרת של צ"ב ולדעת שהלבוש וההיכל יצאו מהמדרגה והשייורים שלהם נקראים טלית ושמיים.

3. הטלית שבה מתעטף האדם שם בה ציציות שהם כנגד תרי"ג מצוות שמגלים לי את ההגיונות האמוניים.

4. כל המחפש בתורה תועלות גופניות של העוה"ז מושך את נפשו לג' הקל"ט בעוד שתפקיד המצוות להשתמש בהגיון אמוני כדי להתחבר לצד האדם שבנו.

5. קניית ההגיונות האמוניים היא ע"י ציון כאשר ירושלים שהיא מצד המלכות נתונה עדיין לקליפות ולאומות העולם. היכולת לשחרר את ירושלים היא לא ע"י טנקים ומטוסים אלא ע"י התורה כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.

6. העיגולים יונקים מהראש אבל מקיפים על כל האדם ועל כל האנושות צריכים להשתמש בהם כגירוי ולא לומר שאנחנו זה הם כמו במדע שאין בו הבדל בין אדם לבין כל עצם אחר שהם רואים הכל כחומרי אולם אנו מאמינים שיש לאדם גם כוח בחירה שהוא צד האמונה שבו וזה מה שמקשר אותנו לבורא ולכן עבודתנו היא להגדיל את צד האמונה הזו שהיא צד האדם שבנו ולא לומר שבנו מחומר או מקוף.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא