לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים ה-ו | שיעור 3

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים ה-ו | שיעור 3

סיכום בנקודות שיעור 3

1. בשיעור הראשון למדנו על תפיסת המציאות ועל תפיסת העבודה שהמציאות בנויה מאמונה שהיא הכלל שהיא בחינת כתר קוצו של יוד ומדע שהוא חכמה בינה ת"ת ומלכות שבא לבטא ולגלות את האמונה שהיא כתר. העבודה שהיא הת"ת שבנויה כחוסר שלמות בתוך הנאצל שברא הבורא מאפשרת להגיע מחוסר השלמות לשלמות ובכך להיות שותפים לבריאה כך שבזמן העבודה זה למעליותא החלוקה ובגמ"ת כמו בשבתות היא לגריעותא. הכלל של העבודה הנקרא יסוד הוא הברית ורק דרכו דרך כלל העבודה מתקשרים למלכות שהיא התכלית אבל רק אם הברית הזאת נאמנת לדעת של הבחירה ביתר דביקות.

2. בשיעור זה למדנו ששורש נשמה וגוף הם בחינות שאין פירוד ביניהן אך הלבושים וההיכלות הן ב' בחינות נפרדות מג' בחינות אלו ובתוכם.

3. פירוד ההבדל ביניהם נובע מצ"ב שמלכות דסיום רגלין שיש בה את כוח הפירוד עלתה לנ"ע שזה מקום הבינה של כל מדרגה והפרידה את ז"א ומלכות הנקראים לבוש והיכל מהמדרגה ויצרה בהם פירוד.

4. הפירוד הזה של צ"ב מאפשר לעבוד על הכלל דרך הפרטים ולא ישירות לכלל. ועוד שהיות וגם הז"א שהוא מקום העבודה המחולק לשש נכנס לאותו פירוד לכן גם העבודה עצמה היא מחולקת ולא רק תפיסת התכלית שהיא המלכות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא