לרפואת שושנה בת אסנת

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקל"ג-תתקל"ד | שיעור 24

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקל"ג-תתקל"ד | שיעור 24

סיכום בנקודות שיעור 24

א. בשיעור הקודם למדנו על עליית עולמות כאשר בשעה החמישית מתעלים כל העולמות למקומם שצריך להיות בגמר התיקון פרט לו' תחתונות דעשיה.

ב. בשעה העשירית גם ו' תחתונות דעשיה עולים למקום נוקבא דאצילות שזה המקום הנכון שאליו היא צריכה להגיע.

ג. כל המקומות שאליהם צריך להגיע נגזרים מעולם הנקודים היות ועולם הנקודים הוא הזיווג שמראה על גמר תיקון אולם עם טעות ומכאן אנו מבינים במקום שקלקלת אבל פעלת מטעם רצון לתקן שם גם תמצא איך לעשות את זה שוב אבל בצורה מתוקנת.

ד. מה ההבדל בין עולם לנשמה? הרי הכל בתוך האדם. ה. תשובה: העולם היא תפיסת האדם את סביבתו הנשמה היא ההתייחסות של האדם לסביבתו דהיינו לעולם.

ה. תפיסת סביבתו של האדם שהיא העולם יכולה גם להתעלות. אפשר לראות רק את הגשמיות של סביבתו אפשר לראות את הסודות הפנימיים בתוך סביבתו יכולים להיות גשמיים יכולים להיות רגשיים ויכולים להיות רוחניים וכן האלה. גם בתפיסת העולם יכולה להיות שגיאה וגם בהתייחסות אליה יכולה להיות שגיאה, אולם עיקר התיקון של הנשמה הוא בהתייחסות לעולם.

ו. בשעה העשירית בעליה הב' כל העולמות הגיעו לתיקונים דהיינו אדם הראשון ראה את הסביבה בצורה הנכונה השלמה, במקום עולם האצילות ההתייחסות לעולמות שהיא נקראת נשמה לא היה בה את הכוח להתייחס בצורה של תענוג כי לא הגיע יום השבת.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא