לעילוי נשמת יצחק בן שרה

תלמוד עשר הספירות – חלק א עמוד כג

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

מהנלמד בשיעור – מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמר התקון. למדנו גם שמלכות דא"ס, פירושה, שהמלכות איננה עושה שם בחינת סוף, ולבסוף למדנו שאי אפשר שהרצון לקבל יהיה נגלה באיזו מהות, זולת בד' בחינות, וה"ס ד' אותיות הויה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

שאלות חזרה עמוד כב, הדף היומי בתע"ס חלק א':

1. מיהו הפועל ומיהי הפעולה בין הבורא לנברא?

2. מדוע מחשבת הבריאה מחייבת כל הפרטים שבמציאות לצאת זה מזה עד לגמה"ת?

3. מדוע הכרחי לומר שהאדם חייב להגיע לאושר? ואם כך מדוע מרגישים ייסורים?

4. איזה פרט, אם בכלל, בתוך המציאות ישנו מחוץ למחשבת הבריאה ומדוע?

5. מה ההבדל בין מלכות דא"ס למלכות שלאחר הצמצום ומלכות של גמה"ת?

מסך מלא