להצלחה ורפואת אלכסנדרה בת יהודית מרתה

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקפט-תתקצ | שיעור 52

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקפט-תתקצ | שיעור 52

סיכום בנקודות שיעור 52

1. ישנם ב מיני עצמות דהיינו אורות: מקיף ופנימי.

2. אור מקיף אינו מאיר בפנימיות הכלים החיצוניים רק אור פנימי מאיר בפנימיות.

3. היה אפשר לחשוב שאור פנימית מאיר בכלים פנימיים, ואור מקיף מאיר בפנימיות הכלים החיצוניים, ואין הדבר כך, אלא צריך לעשות חלוקה בין ראש לגוף.

4. בעקבות צ"ב הן בראש והן בגוף יצאו כלים מחוץ לאפשרות לשימוש. בראש אותם כלים חיצוניים מאיר בהם, אבל לא בתוכם אור מקיף, שהוא בחינת ההכרה של אדם. לעומת זאת בגוף בכלים של בשר ועור, שיצאו מחוץ למדרגה לכלים חיצוניים מאיר בהם מרחוק אור מקיף ובתוכם אור פנימי.

5. האור הפנימי המאיר בכלים חיצוניים מתחלק לעיבור, יניקה ומוחין דחיצוניות שהם נפש רוח ומוחין דו"ק.

6. בכלים הפנימיים דגוף מאיר אור של גדלות והיא בחינת ההשגה של אותה מדרגה.

7. ההארה בכלים החיצוניים זה רק הארה של גוף ובגדלותה יצירת השתוקקות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא