לרפואת שושנה בת אסנת

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 22 | א'תתקכ"ט-תתק"ל

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז | שיעור 22 | א'תתקכ"ט-תתק"ל

סיכום בנקודות שיעור 22

א. המקום שמתחת לפרסא דאצילות עד מקום חזה דיצירה הוא בדומה לאוא דאצילות שהם למטה מקרומא דאתכפיא וכן לעשר ספירות דסיום של גלגלתא שהם למטה מטבור במקומות אלו יש קדושה אבל אין הארה של עצם המדרגה אלא רק הארה של דבקות.

ב. במקום זה למרות שאור השבת לא מאיר שמה אבל עדיין אפשר לשייך אותו לשבת מצד הדבקות והוא מקום 2000 אמה שאפשר לצאת מחוץ לתחום.

ג. פרט לנשמת אדם הראשון העולם מתחלק לישראל וחוץ לארץ ועוד חלוקות פנימיות.

ד. היות וישראל זה בחינת יצירה שישראל זה כנגד ז"א ויצירה היא גם כן כנגד ז"א. על כן ישראל בזמן לידת אדם הראשון הם בבחינת ו' תחתונות דיצירה הנמצאות במקום ו' ראשונות של בריאה של עתה. מקום מלכות דיצירה של זמן לידת אדם הראשון שהוא מקום של חזה דבריאה של עתה הוא מקום הירדן.

ה. המקום של ד' ראשונות דעשיה שהוא במקום ו' תחתונות דבריאה של עתה הוא עבר הירדן מקום גד וראובן. ו. מקום ו' תחתונות דעשיה שהוא מקום ו' ראשונות דיצירה של עתה הוא מקום סוריה.

ז. למטה דעשיה דקדושה של זמן לידת הראשון שהוא במקום חזה דיצירה למטה משם מקום חוץ לארץ שהוא מדור הקבע של הקליפות.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא