לעילוי נשמת נירה איטה בת מרתה

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים סא-סב | שיעור 31

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים סא-סב | שיעור 31

סיכום בנקודות שיעור 31

1. בשיעור הקודם למדנו שישנם ג גופות: מהחוץ לפנים הם: נגה, ג הקליפות הטמאות וחשמל.

2. מצד עבודת ה' נקרא להם: החשק, המידות והנשמה.

3. עיקר העבודה כפי שלמדנו היא על המידות, דהיינו על נגה.

4. בשיעור זה למדנו על הכלי שמאפשר לנו לעשות את עבודת המידות באופן הראוי. הסיוע מגיע מאמא, דהיינו מהאור דחשמל דבינה, שהוא נקרא גם הגיונות התורה, או פרסה או צלמים. שהתפקיד שלהם הוא תפקיד של שמירה.

5. המסך דצמצום ב שומר שלא נקבל את אור חכמה לנגה, דהיינו שלא נראה בה את המטרה, ונדע שאנחנו נמצאים בזמן הכנה, ועל כן אנו מוכנים לחיות עם הגיונות התורה אף אם אין בהם כלל הנאה.

6. כאשר אדם חוטא הוא מקלקל את הגיון האמוני שלו וגורם לכך שג' הקליפות הטמאות משתטלפות על נגה, וכל עבודת המידות הולכת לצד הגוי של האדם, הנשמה כובית, הוא מאבד את דמות האדם. והוא עצמו הופך להיות קליפה קשה. ואז עושים מהבורא יתברך דמות גשמית והאנשה מיותר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא