לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נז-נח | שיעור 29

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נז-נח | שיעור 29

סיכום בנקודות שיעור 29

1. לאחר חטא אדה"ר הסתלק האור שהיה מלובש בכלים הנקראים חשמל והוא נקרא זיהרא עילאה.

2. האור שנשאר במדרגה הוא נפש דנפש והוא הנקודה שבלב. הכלי הדק המחזיק את הנפש דנפש הוא מצד החשמל או הציפורן ששם יש חשש גדול שהקליפה תינק משם, לכן צריך זיהורת בציפורניים, שלא יקבלו לכלו, דהיינו טומאה.

3. פרט להסתלקות כותנות אור שהם הלבוש דחשמל גם הנגה נפלה לקליפות: רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת המסודרות מהחוץ לפנים כך שהקליפה הפנימית היא היותר גדולה כפי סדר היגולים.

4. כדי לתקן את חטא אדה"ר צריך לחזור לקבל את לבושי האור, אולם זה רק לבוש דק שצריך להיות מלובש בנגה, שהיא עבודת המידות, אולם נגה נתונה לקליפות. יוצא אם כך שעבודת המידות מחוייבת להיות מוקדמת לעבודת התיקון של המצוות של הנפש האלוקית, שהיא בחינת הכלים דחשמל.

5. יחד עם זאת יש להזהר שעבודת המידות, שהיא רק אמצעי, לא תהיה המטרה, וע"כ צריך תמיד לעשות את עבודת המידות אגב עבודת ה', שאותה צריך לפעול כתרי"ג עיטין עד שנהיה מוכשרים גם לבנות את הכלים דחשמל בתרי"ג פיקודין.

6. לעם ישראל נתנה מצוות השבת שבה הוא בונה את כותנות האור, כאשר חוזר לימי החול נזכיר עי ההבדלה במאורי האש את האור הנובע דרך הצפורן שהם לבושי האור ומתקן רק את בחינת הימין שהוא רק בחינת התכללות המסתכל רק באצבעות יד ימין וגם בהם ללא האגודל – שהוא בחינת המלכות שנגנזה ברדל"א.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא