לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נה-נו | שיעור 28

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נה-נו | שיעור 28

1. המהות של אדה"ר היא ממדרגת חיה שלצורך כך צריך מלבושים מיוחדים והם הנקראים לבושי אור.

2. לבושי אור האלה עשויות מהחשמל שהיא לבוש דק על הלבושים של נפש-רוח-נשמה. וגם בלבוש הזה יש עשר ספירות.

3. היות וחטא אדה"ר והאור הסתלק והלבושים ירדו לקליפות ע"כ לא ניתן יותר לקבל את הארת החכמה, אבל היות וזאת מהות האדם יש לו תמיד שאיפה לעונג הנובע ממדרגה זו.

4. מה שנשאר לאדה"ר הוא רק נפש דנפש מצד האורות, ומבחינת הכלים נשארות לו רק הציפורניים בראשי האצבעות שהם מלכות דחסד וגבורה ודנצח והוד.

5. במוצאי שבת כאשר אנו עושים הבדלה אז האדמומית דרך הציפורניים הנראית ממאורי האש מזכירה לנו את ההמשכה של המוחין דשבת שהם ממדרגת החכמה שנשאר לנו מעט מזה לימי החול המזין את נגה כדי שנשתמש בימי החול במידות הראויות להכין עצמנו לשבת הבאה ולא חס ושלום שהכח של השבת יהיה לג' הקליפות הטמאות רוח סערה, ענן גדול ואש מתלקחת.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא