לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נג-נד | שיעור 27

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים נג-נד | שיעור 27

סיכום בנקודות שיעור 27

1. התיקון של קליפת נגה נעשה ע"י תיקון מדרגת החשמל בקומת חיה.

2. כאשר מתקבלת קומת חיה במדרגה היא מתקבלת בכלי הגבוה בכלי דכתר. ואור הנשמה בכלי דחכמה ואור הרוח בכלי דבינה, ואור הנפש בכלי דז"א הנקרא חשמל ואליו מצטרפת הנגה.

3. יוצא מכך שכדי לתקן את קליפת נגה צריך זיווג שמאפשר קבלת אור חכמה. אולם יש להיזהר כיוון שאם הזיווג הזה מושך אור חכמה אולם אין כלי מתוקן לכך אזי הקליפות עושקות את הנשמות שמשכו אור.

4. מה שנקרא שנגה עושקת את הנשמות הוא מכיוון שהיא וג' הקליפות פועלות יחד.

5. הזיווג בליל שבת שבו יש תוספת נשמה והעולמות עולם למקום האצילות, שיש כלי לקבלת הארת חכמה וע"י כך מתוקן החשמל ואיתו הנגה ומתפרדת מג' הקליפות הטמאות והארת הזיווג הולכת לנשמות קדושות.

6. הזיווג בימי החול הוא מסוכן היות ולא באמת אפשר לקבל הארת חכמה בימי החול שמייצגים את עולמות בי"ע ששם הקליפות שולטות על נגה. ממילא שולטות על הנשמות שם.

7. ובכל אופן נעשה תיקון שיהיו משפחות משפחות וע"י כך מקבלים הארה זו בבחינת שמירה ולא בבחינת זכירה. היום והשליטה במקום בי"ע היא של "אלוהים אחרים" ומפניהם צריך שמירה.

8. יוצא מכך שמציאות של ימי החול זה קליפה, אבל ששומרת על הפרי בתנאי שזה נעשה במסגרת של קשר ע"י חופה וקידושין.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא