לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מה-מו | שיעור 23

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מה-מו | שיעור 23

סיכום בנקודות שיעור 23

1. נגה שהיא עבודת המידות מתוקנת באצילות ואינה מתוקנת בבי"ע היות וג הקליפות הטמאות משתמשות בה כדי לפתות אותה להתנתק מעבודת ה' ולפעול בעבודת המידות רק מבחינה חברתית וחיצונית.

2. כאשר באים לשכלל את המדרגה ולקבל את הארת חכמה צריכים להתגבר על הג' הקליפות הטמאות ומבחינה נפשית על ראיית הפרטיות כאילו היא הכלל.

3. כדי לעשות תיקון זה בקדושה בעולם התיקון נגנזה המלכות ברדל"א, דהיינו באמונה לעתיד לבוא.

4. מי שמבקש לפגום במלכות שנגנזה ברדל"א ולפעול אותה כבר עתה עליו כתוב יומתו כל מחשבי קיצים.

5. התיקון והקטנות והגדלות במסגרת ההשפעה באו לטובת האדם כדי שיכין עצמו לתיקון הגדול, ומי שמנסה לזרז את הקץ טועה וצריך להמתין שיבולע המוות לנצח, וסימנך הוא שאתה מוכן לתת את כל פרטיותך תמורת תקווה למעט מהקדושה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא