לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מג-מד | שיעור 22

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מג-מד | שיעור 22

סיכום בנקודות שיעור 22

1. למדנו בשיעור הקודם שנגה מתתקנת יחד עם החשמל ויורשת את המחזה-ולמטה שלו הנקרא חש.

2. גם נגה עצמה מתתקנת מחזה ולמעלה שלה ועל זה שואל בעל הסולם: "כיצד?" והרי מחזה ולמעלה באצילות הם חסדים מכוסים?"

3. על זה נותן ב טעמים: א. מצד כללות המדרגה הם מחזה ומלטה, ב: מדובר רק על הארה של חכמה שהיא ממטה למעלה ולא מלמעלה למטה.

4. בתיקון של נגה יש להבדיל אם היא בעולם אצילות או בעולמות בי"ע. באצילות דקדושה ובבי"ע ג' הקליפות הטמאות מנסות להתאחז בה היות ואין מדרגת חכמה בבי"ע ואינה מתוקנת, אלא היא רק הכנה לתיקון.

5. נגה היא עבודת המידות בנפש הבהמית ויש להיזהר שהקליפות הטמאות לא ישתמשו בעבודת המידות כדי למשוך אליהן את אור החכמה. אלו הן המידו החברתיות שהאדם מבקש ללא קשר לה' יתברך.

6. בפרק ז' למדנו שנשמת אדם הראשון יש בה ב' שלבים: שלב הראשון הוא ע"י העליון ששם עדיין לא מתתקן בחינת העשיה שלו מחזה ולמטה היות ואינו יכול לקבל אור חכמה במקום זה, שהרי נולד במקום נשמה.

7. בעיבר ב' לצורך שכלול צריך שותפות וביקוש של התחתון מהעליון. במקום זה מבקשות הקליפות את הארת החכמה זו וע"כ שם במקום השכלול יש להזהר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא