לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מא-מב | שיעור 21

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | בית שער הכוונות | עמודים מא-מב | שיעור 21

סיכום בנקודות שיעור 21

1. למדנו שבעולם אצילות תיקון מדרגת ז"א מתאפשר ע"י קבלת אור חכמה. ישנה לכאורה בעיה כי צ"ב לא מאפשר לקבל בעל מנת להשפיע, לא מאפשר להשתמש ברצון לקבל. אז כיצד נקבל חכמה?

2. קבלת אור חכמה מתאפשרת, אולם רק חכמה חלקית שנקראית ו"ק דחכמה או ל"ב נתיבות החכמה. ע"כ מדרגת הבשר המתוקנת נקראת חשמל.

3. למדרגת ז"א מצטרפת המלכות והיא נקראת נגה, שיורשת את המחזה ולמטה של החשמל ונקראת "חש" מחשמל.

4. בשיעור זה למדנו שגם נגה מתתקנת מחזה ולמעלה שלה ע"י קבלת אור חכמה מהחשמל.

5.. מקשה בעה|ס כיצד ניתן לתקן את נגה מחזה ולמעלה והרי תיקון מצריך הארת חכמה ובמחזה ולמטה בעולם אצילות בחסדים מכוסים מחכמה.

6. ב' טעמים: הראשון: כל נגה וחשמל הם מחזה ולמטה בכללות האצילות וע"כ יכולים לקבל הארת חכמה. השני: כל החכמה המתקבלת בבחינת החשמל היא ממטה למעלה והמחזה ולמטה של הארה זו נקרא חוסר קבל חכמה ביחס לו"ק דחכמה.

7. מדרגת ז"א הנקראת חשמל ונגה אינה יכולה להתתקן בבי"ע כמו באצילות היות והם למטה מפרסה ולא יכולה להתתקבל חכמה במקום זה, והרי תיקון מדרגה זו צריך הארת חכמה.

8. ע"כ מדרגת נגה וחשמל בבי"ע אינם מתוקנים לגמרי והם בבחינת עץ הדעת טוב ורע, שהרע מצטרף ומתדבק לג' הקליפות הטמאות רוח סערה ענן גדול ואש מתלקחת

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא