לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקצ"ה-תתקצ"ו | שיעור 55

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקצ"ה-תתקצ"ו | שיעור 55

סיכום בנקודות שיעור 55

1. למדנו בשיעור הקודם שחלוקת הבינה לשני פרצופים מאפשרת התנהלות חדשה בעולמות: א. לא רק למטרה אלא גם לאמצעי תהיה השתוקקות, ב. שאפשר רק את תיקון הזמן ולא את תיקון המקום.

2. החלוקה בין אבא ואמא וישסו"תצ מבטאת ב' מיני הנהגות: זו הקבועה שבה הזיווג הוא תדיר דלא פסיק והיא או"א, והאחרת זיווג על תכונת ישסו"ת שהיא לצורך שכלול, שהיא בעולה ויורד ותלויה במעשה התחתונים.

3. כל עניין השיתוף של מלכות שעלתה לבינה בצ"ב בנקודות דס"ג מאפשר עניין של שכר ועונש.

4. ההבדל בין עולם הנקודים לעולם האצילות, שבאצילות היה את חיזוק הפרסה שלא איפשר לקבל את האור הגדול שהגיע לצורך בניית השתוקקות במקום הגוף, דהיינו למטה מפרסה היות ושם נמצאות קליפות וסיגים. הצדיק מעלה רצון זה למקום רוחני מסודר ושם מותר לקבל.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא