להצלחה ורפואת אלכסנדרה בת יהודית מרתה

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקצ"א-תתקצ"ב | שיעור 53

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקצ"א-תתקצ"ב | שיעור 53

1. בכל עולם ועולם מאבי"ע יש בו חיצוניות ופנימיות. 2. החלוקה הכללית של חיצוניות ופנימיות היא בין האדם שהוא פנימיות לעולם סביבו שהוא חיצוניות. 3. העולמות מוגדרים כהיכלות, ארצות, ימים, נהרות, דשאים, כוכבים , גלקסיות, קוונטים וכו'. 4. גם החיצוניות הנקראים עולמות יש בהם מדרגות בדרגת רוחניותם דהיינו בזכות תפיסת העולמות שהיא תלויה בהתפתחות ההכרה של האדם או במה שנותנים לו מלמעלה. 5. גם הפנימיות הנקראת אדם מתחלקת לפנימיות וחיצוניות שהפנימיות היא נשמתו והחיצוניות היא גופו שבכל אחד מהם יש עי"מ. 6. אין לבלבל בין חיצוניות האדם לעולמות הנקראים חיצוניות ויחד עם זאת יש לדעת שיש קשר ביניהם דהיינו שמי שעסוק רק בגופו דהיינו בהשתוקקויות העצמיות שלו הוא קשור יותר לחיצוניות העולמות ומזהה עצמו איתם. 7. צריכים לראות שהעולם הזה הוא רק צל והוא אפילו לא חיצוניות העולמות המדוברים כאן והשמות שהשתמשנו בהם: רקיעים וארצות הם רק שפת הענפים המצביעים על עולמות רוחניים. 8. מה שבכתבי האר"י נאמר אורות חיצוניים ופנימיים אין הכוונה לאורות עצמם אלא לאורות המתלבשים בכלים שהם בחינת הנשמה קרא אורות פנימיים ולאורות המייצרים את ההשתוקקות קרא אורות חיצוניים.

שאלות חזרה

מסך מלא