לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקפא-תתקפב | שיעור 48

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקפא-תתקפב | שיעור 48

סיכום בנקודות שיעור 48

1. עולם אצילות עשה תיקונים שאינם מאפשרים להשתמש עם ג"ר דחיה ואור היחידה ע"כ גם הכלים במדרגות אלו לא יכולים להתברר. 2. בירור של כלים נעשה ע"י כך שבעולם אצילות עושים זווג על אותה בחינת כלי שרוצים להוציא מהקליפה (לפדות שבויים) אולם אם לא ניתן לעשות זווג על חיה ויחידה אז גם לא ניתן לברר את הכלים הללו ונוצר לנו אתגר עם איזה כלים להשתמש כדי שהמדרגה תהיה שלימה. 3. מז"ת דבינה מתבררים כלים תחליפיים לבשר ועור שנקראים חשמל ונוגה. אלו שבעולם אצילות משמשים למדרגות ההמשכה של חיה ויחידה. 4. כיצד בנויים עולמות בי"ע? 5. עולמות בי"ע בשעה העשירית כולם נכנסו למסגרת עולם אצילות לאחר חטא אדה"ר לא נשברו כולם כמו בשבירת הכלים אלא נשארו במדרגת נ"ר למטה מפרסה. וזוהי הבחינה הראשונה של עולמות בי"ע. 6. הבחינה השנייה של עולמות בי"ע היא מדרגת נשמה שאותה מקבלים מזיווג של בינה דאצילות שמבררת ע"י אור נשמה כלים אלו לבי"ע כל אחד מהעולמות במדרגתו. 7. הבחינה השלישית של עולמות בי"ע היא מדרגת חיה ויחידה ואיתם יש לנו אתגר כפול הראשון שגם בעולם אצילות לא ניתן לעשות זיווג מלא עליהם ואתגר שני שאורות אלו אינם יכולים לרדת למטה מפרסה. 8. בחינת חיה ויחידה מתבררים מט"ת דפרצוף האחוריים של מלכות שיורדים לבי"ע וההארה שהייתה בכלים האלה הם שמשמשים לבחינה שלישית זו, כאשר הט"ת הכלליות למדרגת חיה והט"ת דכתר דמלכות למדרגת יחידה. 9. בבחינות אלו נצטרך לברר עוד מה נולד מהם מהי קדושה ומהי אלוקות ומהו היחס לנשמות אדה"ר.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא