לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקע"ט-תתק"פ | שיעור 47

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז| עמודים א'תתקע"ט-תתק"פ | שיעור 47

1. עבודה על בשר ועור אינם אפשריים בצ"ב ובמקומם העבודה היא דרך חשמל ונוגה.

2. חשמל שהוא הכלי הרביעי מעורר את מדרגת החכמה ונוגה את מדרגת היחידה.

3. נוגה שהיא נבדלת אינה יכולה להתקבל כלל אלא רק כסיוע למדרגת החשמל. היות והיא עבודת המידות ע"כ עבודה זו היא רק לטובת התמיכה בעבודת ה' כשעבודת המידות עומדת לעצמה אינה קדושה.

4. נשאלת שאלה כיצד ניתן לבנות את עולמות בי"ע גם עם מדרגות חיה ויחידה באם אור החכמה אינו יכול לרדת למטה מפרסה.

5. בחינת החיה נבנה במיעוט הלבנה ובחטא אדה"ר מט"ת דנוק' שיורדות למקום בי"ע כאשר הן מתחלקות לג' פעמים י' כנגד עי"מ ומשפיעות בהתאמה לעשיה יצירה ובריאה.

6. בחינת החיה נבנה ממיעוט הלבנה מט"ת דכתר דנוק' שיורדות למקום בי"ע.

7. יש לציין שבחינות אלו היורדות לבי"ע הן רק ממדרגת האחוריים של המלכות שהיא בחינת השלמת כלים ולא מבחינת האורות המתלבשים בכלים ולכן אפשרית הארה זו למטה מפרסה לבניית הכלים דבי"ע גם מבחינת חיה ויחידה.

שאלות חזרה

מסך מלא