לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקעז-תתקעח | שיעור 46

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקעז-תתקעח | שיעור 46

סיכום בנקודות שיעור 46

1. בעקבות צמצום ב שהותקן בעולמות ניתן להשתמש רק בג' כלים ולא בה' כלים.

2. יש להבדיל בין ב' הכלים שיצאו מהמדרגה שבראש לבין אלו שבגוף.

3. בראש הכלים יצאו לכלים חיצוניים והאורות למקיפים. בגוף הכלים הנקראים בשר ועור יצאו מהמדרגה והתחלפו לחשמל ונגה.

4. ב' התיקונים שיש באצילות שמשמרים שיהיו רק ג' כלים הם: גניזו דאו"א על מדרגת הכלי הרביעי של ז"א שמאפשר קבלת ו"ק דחכמה ולא ג"ר, ועל כן חשמל הוא תיקון שמאפשר לקבל ו"ק דחכמה בעולם אצילות.

5. נגה היא בחינת מלכות שנגנזה ברדל"א אולם היות ומלכות התחברה ליסוד והתכללה בו על כן התיקון שלה (נגה) היא התכללות בחשמל.

6. בחינת נגה היא המידות של האדם, כאשר אלו עומדות בפני עצמן גם אם הן טובות הן שייכות לקליפה. והתיקון של נגה הוא רק כאשר היא משמשת לחשמל שהם בחינת הנפש האלוקית המשוייכת למצוות שבין אדם למקום.

7. היות וכל העולמות בנוים באופן של חותם ונחתם לכן בכולם חשמל ונגה משמשים במקום בשר ועור.

8. חשמל ונגה דאצילות הם אלוקיות היות והם למעלה מפרסה.

9. חשמל ונגה בעולם הבריאה הם מבחינת כורסיא מבחינת ג"ר דנשמה. ביצירה ו"ק דנשמה, בעשיה נפש דנשמה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא