לעילוי נשמת מרדכי בן אסתר

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקעג-תתקעד | שיעור 44

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתלמוד עשר הספירות | חלק ט"ז | עמודים א'תתקעג-תתקעד | שיעור 44

סיכום בנקודות שיעור 44

1. למדנו בשיעור הקודם על עניין הניצוצות ומדרגת הנשמה בעולמות והרחבנו בעניין הנקודות בשיעור זה.

2. הניצוץ שהוא במדרגת החכמה גדול ממבנה הרגיל של העולמות שהם במדרגת הנשמה, אולם אין בו ממשות ויתרה מכך הקליפה אוחזת בו.

3. הניצוץ נקרא אור העב של הרשימה. תפקיד הרשימה הוא להאיר את הכלי שהוא השתוקקות, והיא נותנת את הצורה להשתוקקות.

4. בהיות הצורה של ההשתוקקות נתונה לקליפה ע,כ הקליפה היא זו שמספרת לנו למה להשתוקקת, אולם משקרת היא לנו ומסיתה מהרצון הנכון. כדוגמה שאדם רוצה לאכול רק בגלל הטעם של המאכל ולא בגלל תפקידו האמיתי.

5. כל אחד מבני אדם נולד כניצוץ נשמה שתפקידו להעלות עצמו להשתוקקויות נכונות אע"פ שההרגש הראשוני שלהם הוא דרך הקליפה.

6. בשיעור זה הרחבנו על הנושא של חותם ונחתם.

7. כפי המבנה בעולם אצילות של הפרצופים א"א אב"א וזו"ן וכן המבנה של מוח עצמות גידים בשר ועור, וכן המבנה של עיבור יניקה ומוחין. כל אלה נמצאים בכל עולם ועולם ובכל פרט בכל אחד מהעולמות.

8. השוני בין העולמות א"ע"פ שמכילים את אותם הפרטים ואותם החוקים הוא בגובה הקומה של זיווג דהכאה שיש באותו עולם. זיווג דהכאה זה מבטא את ההארה שיש באותה המדרגה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא