לרפואת יוסף בן מזל

תלמוד עשר הספירות -חלק י' שיעור 53 | תתקסח-תתקסט| הדף היומי

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

תלמוד עשר הספירות -חלק י' שיעור 53 | תתקסח-תתקסט

סיכום בנקודות שיעור 53

1 ישנם ב' בחינות של ש"ך ניצוצין הראשונה עם לב האבן והשניה לאחר הורדת לב האבן והשלמתם על ידי לב מאודם דאמא דהיינו מלכויות של צמצום ב'. 2. רפ"ח ניצוצין הם לאחר הורדת לב האבן דהיינו שהם רק ט' ראשונות כפול ל"ב ללא מלכות. 3. שט"ו ניצוצין הם לאחר הורדת לב האבן מצד מה שהם נקראים ה' גבורות וש"ך פחות ה' הגבורות נקראים שט"ו . 4. השלמת השט"ו מצד הגבורות נעשית על ידי הארת הגבורות בעיבור א', אגב כך נציין שבעיבור ב' הם יושלמו על ידי עצמות הגבורות לצורך גדלות, אולם גם גדלות זאת תהיה על ידי האודם דאמא שיתנו אפשרות לאח"פ דעליה וכמו שלא משתמשים בלב האבן כך לא משתמשים בה' גבורות של צמצום א' 5. כן סיימנו את חלק י' ויש לראות שמה שהתעסקנו בו זה הזיווג לצורך העיבור שבו יש אורות ניצוצין וכלים שמתקנים בג' מדורים שבתוך הרחם שכל מה שקורה בתוך הרחם נלמד בע"ה בחלק י"א.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא