להצלחת דעאל בן אתי אורלי

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 51 | תתקסד-תתקסה

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 51 | תתקסד-תתקסה

סיכום בנקודות שיעור 51

1. ה' גבורות מנצפ"ך נמצאות בבינה הן בישסו"ת והן באו"א

2. כאשר מנצפ"ך האלו- כל אחד כלול מעשר אז הם נ' שערי בינה

3. חמישים אינה שלמות של בינה אלא מאה. אם כך מדוע לבינה עלאה אין מאה. הרי למדנו שהיא בשלמות בסוד שם מ"ב דאורות?

4. היות ואין לבינה שלמות מצד חכמה רק מצד חסדים ואין זה די מצד התחתונים. יוצא שכלפי עצמה יש לה שלמות אך כלפי התחתונים חסרה.

5. ההשלמה של או"א לבחי' מאה תעשה כאשר היא תתחבר לישסו"ת והיא תשלים אותה למאה וגם ישסו"ת יעשה למאה וזאת השלמות של בינה ותבונה כדי לעבר את זו"ן.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא