לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 47 | עמודים תתקנו-תתקנז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 47 | עמודים תתקנו-תתקנז

סיכום בנקודות שיעור 471. הרחם בנוי משלושה מדורים כשהעצם הוא מקום החתך שם מתקנים את הניצוצין. אבל מבחינת התכללות הוא בנוי גם מיסוד התבונה בה מתקנים את הכלים ויסוד הבינה שם מתקנים את האורות.

2. תיקון הניצוצין הוא העיקרי והעצם של העיבור. היות וכך רוצה לדון איתנו בעל הסולם על הניצוצין

3. ב' שאלות שואל על הניצוצין:

א. מה מהותם

ב. מהם ההוראות של המספר השונה בניצוצין: ש"ך, שט"ו, רפ"ח.

4. המהות של הניצוץ הוא אור העב של הרשימה.

5. בעולם הנקודים, לאחר שבירת הכלים, אור הע"ב של הרשימה יורד יחד עם הכלי ואור הזך של הרשימה מאיר לו מלמעלה מפרסא רק אור דחסדים היות ואור חכמה לא יכול לרדת למטה מפרסא, יוצא שכל הניצוצין שישנם בעולמות בי"ע המחיים את הכלים, הם רק חסדים.

6. היחס בין אור הזך של הרשימה לאור העב של הרשימה הוא לפי היחס בין ג"ר לו"ק.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא