לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 43 | עמודים תתקמט-תתקנ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 43 | עמודים תתקמט-תתקנ

סיכום בנקודות שיעור 43

1. למדנו בשעור הקודם שהזיווג דיסודות שנעשה בין אבא לאמא נעשה במקום היסוד המשותף לשניהם.

2. ישנם ג' מקומות וג' יסודות באו"א וישסו"ת המשותפים.

א. מקום יסוד הבינה

ב. מקום יסוד התבונה

ג. מקום החתך

3. מקום היסוד המשותף הוא במקום הראש של ישסו"ת שמלביש על שליש תחתון דת"ת של או"א עלאין. ולכן שם גם מקום הזיווג.

4. הרחם של הנקבה המשותפת שהוא היסוד המשותף מטעם התכללות בנוי מיסוד הבינה, יסוד התבונה ומהעצם שלו – שהוא היסוד המשותף.

5. במקום יסוד התבונה של היסוד המשותף נבנים הכלים של העובר. במקום היסוד המשותף של היסוד המשותף נבנים הניצוצין של העובר. ובמקום יסוד הבינה של היסוד המשותף נבנים האורות דהיינו המוחין של העובר.

6. חילקנו את האורות ניצוצין וכלים לג' מדורים. אולם כבר במדור הראשון שהוא יסוד התבונה כבר שם מתחילים לבנות את הניצוצין והאורות מבחי' הנפש שלהם.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא