לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 42 | עמודים תתקמז-תתקמח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 42 | עמודים תתקמז-תתקמח

שיעור 42 חלק ב׳

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא