לרפואת נופר בת אסתר והרך הנולד

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 39 | עמודים תתקמא-תתקמב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 39 | עמודים תתקמא-תתקמב

סיכום בנקודות שיעור 39

א. בשיעור הקודם למדנו מושג חדש של שם "מ"ב דכלים", שהפרצוף המבטא שם זה הוא ישס"ות.

ב. שם מ"ב דכלים נובע משינוי של הסיומים שיש בצ"ב. בפרצופים שלמעלה מטבור סיום האורות הוא בחזה וסיום הפרצוף הוא בטבור. היות וישס"ות הוא מחד למטה מחזה ומאידך למעלה מטבור, אזי הוא שייך לשלמות. לכן הוא נחשב לשם מ"ב דכלים.

ג. בשיעור זה למדנו 3 נושאים: • האחד - אהיה הפשוט בלי מילוי העולה לביקוש בבחינת של מ"ב דכלים. • השני - מדוע חסרה ה' במיין דוכרין היורדים מא"א. • השלישי – האחדות של או"א בפרצוף א"א לעומת פירודם לב' פרצופים בפרצוף או"א ד. שואל בעל הסולם : מדוע שם מ"ב של מיין נוקבין שעולה לביקוש מתואר באהי"ה פשוט ולא שם אהיה עם מילוי? ה. התשובה :

יסודות התשובה: • הביקוש בא מאהי"ה התחתונים, היות והם המחזיקים את החיסרון. • בהם יש רק הארת כלים, שהם אור הנפש, שזה אומר בחינת כתר דכלים. • כתר הוא שם הפשוט ללא מילוי. התשובה: על כן גם הביקוש מתואר באהי"ה פשוט. ב' אהי""ה הם גימטריה מ"ב. ו. מיין דוכרין הם יה"ו ללא ה' תחתונה, היות וההארה אינה מאירה במקום שלמלטה מטבור. זאת, היות שהלמטה מטבור בטבעם הם ו"ק וההארה היא של ג"ר. לכן ההארה מתוארת ללא הה' התחתונה ( באות ק"ו למדנו טעם שונה = שחסרה ה' ראשונה ולא ה' תחתונה. ואין סתירה כי ברוחניות ישנן הרבה טעמים).

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא