לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 37 | עמודים תתקלז-תתקלח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 37 | עמודים תתקלז-תתקלח

סיכום בנקודות שיעור 37

1. בשיעור הקודם למדנו טעם נוסף מדוע זו"ן לצורך לידתם צריכים זווג דנשיקין בשונה מא"א או"א וישסו"ת.

2. הטעם היות ומה שהם לוקחים לתקן הוא מהכלים שנשברו דהיינו שנפלו למטה מפרסה ששם מקום הקלי' ושם מצוי הנגף המוות, לכן ראשית צריכים לחבר אותם לרוחניות שהיא נותנת חיים.

3. א"א או"א וישסו"ת לוקחים את צד הב"ן שלהם מבחינת הביטול בעולם הנקודים דהיינו מכלים שנפלו למעלה מפרסה במקום אצילות ששם יש חיות ולכן לא צריכים זווג דנשיקין לחבר אותם לרוחניות כי הם נמצאים במקום של רוחניות.

4. בשיעור זה למדנו על הבחנה מיוחדת בזווג דנשיקין הנקרא זווג חיך וגרון. כדי להבין את הזווג הזה רוצה להסביר לנו על ג' בחינות אקיק – דיודין דאלפין ודההין.

5. כדי להבין את ג' בחינות אקי"ק למדנו מעט על המקור שמהם הם מקבלים שהוא בעולם א"ק כנגד ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן והמילויים שלהם.

6. בשיעור הבא נלמד כיצד ההשלכה מתבטאת באו"א וישסו"ת שהם המלבישים על ג' אקי"ק שעולים כמ"ן לצורך הזווג דנשיקין.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא