לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 36 | עמודים תתקלה-תתקלו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 36 | עמודים תתקלה-תתקלו

1. כדי להוליד את זו"ן צריך זווג דנשיקין בשונה מלידת א"א או"א וישסו"ת.

2. למרות שג' פרצופים הזכרים הם למטה מטבור דא"ק הם אינם צריכים לזווג דנשיקין להולדתם היות שבהם מקבלים מבחינה שכנגדם מגל' ע"ב ס"ג שהם שם מ"ב אורות וע"כ הם נחשבים לצד המאציל שבמדרגה ואינם צריכים לזווג דנשיקין.

3. בשיעור זה בעל הסולם מרחיב את ההבנה בצורך של זו"ן לזווג דנשיקין.

4. הכלים שא"א או"א וישסו"ת לוקחים לתקן מצד הב"ן נמצאים למעלה מפרסה בעוד שהכלים שזו"ן לוקחים לתקן נפלו ללמטה מפרסה וע"כ כדי להעלותם נצרך זווג ע"ב ס"ג בעוד שלג' פרצופים הקודמים אינו נצרך זווג זה.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא