לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 35 | עמודים תתקלג-תתקלד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 35 | עמודים תתקלג-תתקלד

סיכום בנקודות שיעור 35

1. בשיעור הקודם למדנו שהזיווג דנשיקין מתקיים בין יה-ו במילוי היין שהוא בבחינת שם מ"ב עם ב' אהי-ה שלמטה בגרון גם בהם יש שם מ"ב. 2. שם מ"ב מציין שלמות, שלמות זאת נגזרת מהפרצופים שלמעלה מטבור. 3. מדוע להולדת פרצופי א"א או"א וישסו"ת לא הוצרך הם הזיווג דנשיקין הרוחני כדי להוליד אותם ואילו בזו"ן כן נצרך זיווג דנשיקין לצורך העיבור שלהם? 4. התשובה - היות וזו"ן למטה מטבור הם צריכים קישור לרוחניות השלמה של שם מ"ב שלמעלה מטבור שמה שנותן להם קשר רוחני זה, זה הזיווג דנשיקין. 5. נשאלת שאלה אם למטה מטבור צריך זיווג דנשיקין הרי א"א או"א וזו"ן הם למטה מטבור דא"ק אם כך מדוע הם אינם צריכים זיווג דנשיקין? תשובה: היות שהם מבחינה שכנגדם במסגרת שלהם למעלה מטבור. 6. אם זיווג דנשיקין מאפשר את הרוחניות מדוע אי אפשר לקבל בזו"ן במקומם למטה מפרסא. תשובה: כי כל זמן שלא תיקנו את הפרטיות שהיא בחינת המוות אם מקבלים בה אור, אז אסור לקבל במקום זה. לכן נעשה תיקון וחיזוק הפרסא בעולם האצילות שלא יקרה כמו בעולם הנקודים שבירה. וכל מה שמתאפשר בעקבות הזיווג הרוחני לעלות את הכלים דהיינו הרצונות שלנו למקום הרוחני ולא להוריד את הרוחניות למקום הגשמי.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא