לרפואת חווה לאה בת אסתר

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 33 |עמודים תתקכט-תתקל

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 33 |עמודים תתקכט-תתקל

סיכום בנקודות שיעור 33

1. בשיעור הקודם למדנו שטפת החסד שהיא אור חכמה יכולה לעבור דרך אוא שהם חסדים מכוסים בדרך מעבר ובכך אין פגיעה בלשמור על בחינת חסדים מכוסים של אוא

2. בחינת הבינה שיצאה מחוץ לראש היא בחינת מלכות שמקבלת את ההארה מהחכמה שבראש מלכות נקרא שדה ובלשון הזוהר חקל

3. הזווג דנשיקין שהוא כנגד נוה שהם דומים לשפתים הוא זה שנותן קדושה לשדה התפוחים הקדושים

4. חוק- אין טיפה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולות מלמטה כנגדה דהיינו ההארה שבאה מלמעלה מצריכה ביקוש מלמטה היות והביקוש בא מצד הנקבה אז הוא בא בריבוי ומיעוט רבים שניים

5. שלמות ההארה שבאה מלמעלה מתבטאת בשם מב שהם יהו במילוי הין והם הנקראים מיין דכורים

6. הביקוש שבא מלמטה הוא בא מאוא שהם במדרגת בינה שהיא מבוטאת בשם אהיה וב אהיה הם שם מב שהם ב הטפיים שבאים מלמטה

7. בדרך עבודה נלמד שאם אנו מבקשים שלמות אנחנו חייבים לתת ביקוש שלם מלמטה שמתבטא בכמה אני מוכן לשלם על הדבר שאשלם את כל כולי היינו שם מב אז אקבל את השלמות מלמעלה

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא