לרפואת מרתה בת אדלה

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 32 | עמודים תתקכז-תתקכח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 32 | עמודים תתקכז-תתקכח

סיכום בנקודות שיעור 32

1. או"א יצאו משם ס"ג דהיינו בינה של הרשימות דמ"ה והם אלו שצריכים לעבר את זו"ן שהם יוצאים מב' בחינות מז"א ומלכות שהם שם מ"ה וב"ן.

2. או"א מקבלים תיקון שתהיה בהם ב' בחינות מצד אחד חסדים מכוסים כטבעם באצילות ומצד שני רצון לחכמה.

3. בעקבות התהליך שלדמנו באות פ"ד נה"י דא"א שהם רצון לחכמה עלו למקום חג"ת דא"א שעליהם מלבישים או"א שהם רצון לחסדים. יוצא שבמקום חג"ת דא"א יש שתי תכונות חסדים מכוסים מצד אין העדר ברוחני ורצון לחכמה מטעם נה"י דא"א שעלו לשם.

4. האפשרות להעביר את אור החכמה דרך החסדים המכוסים נקראת דרך מעבר כמו חבילה סגורה שעוברת וזה מתאפשר הודות לשמירה על שתי התכונות מצד אחד רצון לחכמה בעקבות הנה"י דא"א שעלו לשם ומצד שני חסדים מכוסים בעקבות התיקון מהיסוד שעתיק שקיבלו החג"ת דא"א ואו"א המלבישים אותו.

5. טיפת החסד שהיא חכמה העוברת לדרך מעבר היא נקראת יה"ו שהם כנגד ע"ב מ"ה וב"ן בלי ס"ג. אולם יש רמז על כך שזה עובר דרך מעבר דרך הס"ג שג' פעמים יה"ו הם בגימ' ס"ג.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא