לרפואת מרתה בת אודלה

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 30 | עמודים תתקכג-תתקכד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 30 | עמודים תתקכג-תתקכד

סיכום השיעור

יש פה כמה תנועות שקורות ויש תנועה. כל תנועה מראה לנו על סוג חשיבות אחר שקורה.

תנועה אחת - שהיא התנועה המקדימה את הכל, שיש בקשה לאור ע"ב ס"ג.

דבר ראשון - אור ע"ב ס"ג מגיע.

דבר שני- אם אור ע"ב ס"ג הגיע, הוא ביטל את הפרסאות וזה גרם לכך שיסוד דעתיק, שגרם לכך שלא תהיה הארת חכמה במדרגה, התבטל.

כך התחיל המהלך.

אז הבנו: בא אור ע"ב ס"ג - ביקע את היסוד דעתיק לאורכו.

אז נכנסנו למצב חדש. מהו המצב החדש? יש הארת חכמה במדרגה.

כתוצאה מכך עלו נה"י לחג"ת. של מי ? של עתיק, של א"א, של או"א ושל ישסו"ת .

אז על התנועה הזו של העליה, עליה אנחנו רוצים לדבר. בא אור ע"ב ס"ג, בגלל ישסו"ת שרוצה גדלות. הוא מבקע את היסוד דעתיק, וזה גורם להארת חכמה במדרגה, וזה גורם לעוד משהו. כל הנה"י עולים למקום החג"ת.

יש לי גם בא"א שיעלו לחג"ת וגם באו"א וישסו"ת שיעלו לחג"ת. אבל יש להם תפקידים שונים. התפקיד של עליית נה"י דא"א לחג"ת, הוא זה שגרם לתיקון של חפץ חסד בז"א.

הוא לא אומר איך.

והתפקיד של עליית נה"י דישסו"ת לאו"א או נה"י שלו לחג"ת, גרם לכך שאו"א וישסו"ת יהיו לפרצוף אחד.

אז יש לנו פה שני דברים מאד מאד חשובים שקרו:

א. נה"י דאריך העלו את הנה"י שלהם לחג"ת. וזה נתן את השורש לתיקון של חפץ חסד בז"א. שהרי זה עיקר התיקון שלו. כי למה אנחנו רוצים לעבר את ז"א? כדי שלא יהיה לו כמו בשבירת הכלים. כי לא היה לו חפץ חסד, אז הוא נשבר. לא היה לו תיקון קוים. ועליית נה"י לחג"ת אומר, שזה שורש לתיקון קוים בז"א וזה דבר מאד עיקרי אצלו.

ב. התיקון השני שאו"א וישסו"ת הפכו לפרצוף אחד. למה זה חשוב התיקון השני גם כן? כי התיקון הזה מאפשר עכשיו לעבר את ז"א. אז זה שאפשר לעבר את ז"א בפרצוף המשותף של או"א וישסו"ת, זה שנתנו לו מקום. אבל לתיקון שצריך לעשות שם זה בזכות שנה"י דא"א עלו לחג"ת דא"א. אז אנחנו רואים פה שתי תנועות שנעשו- של א"א ושל או"א וישסו"ת. ומי שהתחיל את התהליך זה עתיק שגרם לבקיעת היסוד שלו.

סיכום בנקודות

1. התהליך שמייצר הכנה לעיבור ז"א, קורה על פי השלבים הבאים:

א. ישסו"ת שנמצא בו"ק מבקש גדלות וכתוצאה מכך, נמשך אור ע"ב ס"ג למדרגות.

ב. אור ע"ב ס"ג מבטל את הפרסאות וגורם לבקיעת יסוד דעתיק לאורכו ומאפשר לנה"י לעלות לחג"ת.

ג. עליית נה"י לחג"ת של א"א, מהווה שורש לתיקון של ז"א, שגם נה"י שלו יעלו לחג"ת ויעשה בו תיקון קוים כדי שלא תהיה בו שבירה כמו שהיה בעולם הנקודים.

ד. עלית נה"י לחג"ת של או"א וישסו"ת, היא גרומת לאיחוד בין הפרצופים או"א וישסן"ת, שמהווים מקום כדי לעבר את ז"א. (האיחוד הזה תלוי גם בבקיעת יסוד דעתיק שעל ידי כך מתאפשר שתהיה הארת חכמה במדרגה).

2. לאחר שלבים אלו יש לנו גם מקום הכנה לעיבור ז"א וגם את דרך תיקונו בחפץ חסד.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא