לרפואת שושנה בת אסנת

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 29 | עמודים תתקכא-תתקכב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 29 | עמודים תתקכא-תתקכב

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא