לרפואת שושנה בת אסנת

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 28 | עמודים תתקיט-תתקכ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 28 | עמודים תתקיט-תתקכ

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא