לעילוי נשמת ״בעל הסולם״

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 27 | עמודים תתקיז-תתקיח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 27 | עמודים תתקיז-תתקיח

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא