לרפואת אריאל בן גלית

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 26 | עמודים תתקט"ו-תתקט"ז

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 26 | עמודים תתקט"ו-תתקט"ז

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא