לעילוי נשמת אדמו״ר ברוך שלום הלוי אשלג

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 24 | עמודים תתקי"א-תתקי"ב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 24 | עמודים תתקי"א-תתקי"ב

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא