לרפואת תכלת רחל וגפן יהודית בנות אתי אורלי

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 23 | עמודים תתק"ט-תתק"י

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 23 | עמודים תתק"ט-תתק"י

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא