לרפואת שיראל בת אתי אורלי

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 22 | עמודים תתק"ז-תתק"ח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 22 | עמודים תתק"ז-תתק"ח

1. בשיעור זה התמקדנו בשיח על ישסו"ת שהוא בחינת ס"ג דאצילות. אגב כך נזכיר שא"א הוא בחינת גלגלתא ו-ו' בחי ע"ב דאצילות.

2. גם את ס"ג דאצילות אנו מחלקים לגלגתא וע"ב. דהיינו קוצו של יוד ויוד של ס"ג דאצילות, שמהם אנחנו לא מדברים כרגע, אלא מדברים רק מס"ג דס"ג מה' של ישסו"ת.

3. ה-ה' הזאת של ישסו"ת היא צריכה להעביר הארה ל-ו' דס"ג וכמו בכל הפרצופים החיצונים, כך גם בפרצופים הפנימיים של ס"ג הכולל, מהחיצוניות של העליון ניתן לפנימיות של התחתון, באופן הבא שמבחינת החיצוניות דג"ר העליון, ניתן לפנימיות דג"ר דתחתון ומבחינת חיצוניות דו"ק דעליון ניתן לפנימיות דו"ק דתחתון.

4. בכל עליה לביקוש אור ישנן ב' נקודות: נקודת התחתון ונקודת העליון .

5. למרות שהעליון כבר בגדלות, הוא מעורר את בחינת הקטנות שלו כדי לתת לתחתון ממה שהתחתון צריך .

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא