לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 20 -עמודים תתק"ג-תתק"ד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 20 -עמודים תתק"ג-תתק"ד

1. ישסות נקראים אלוקים וגם אהי-ה מתי כך ומתי כך? 2. כאשר מדובר על הדינים של בינה אז הם ד' כפול 30, כאשר מדובר על הדינים של ישסות הם ה' כפול 24

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא