לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 19 -עמודים תתק"א-תתק"ב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 19 -עמודים תתק"א-תתק"ב

סיכום השיעור בנקודות

1. היחס בין או"א לישסו"ת מתבטא בירידת אחוריים דאו"א להיות פנים במדרגת ישסו"ת. 2. מצד השמות אבא נקרא הוי"ה ליודין ואמא אהיה" דיודין, אמנם כשיורדים לישסו"ת – יורדים למקום האחוריים – ריבוע, מצד השמות: יש"ס – מקדם, וישסו"ת – תקמ"ד. המדרגה שאנו מדברים מישסו"ת היא עיבור ויניקה שהוא מצב של אחוריים ודינים. בהיותם כאלה הם מבחינת "תשכח" קפ"ד ותקמ"ד = תשכח. 3. הקטן לא יכול לזכור מהי עבודת ה אמיתית לכן הוא צריך להיות תלוי בגדול ממנו שהוי"ה דיודין ואהיה דיודין הוא גימ תזכור – "ס". משה רבנו מבחינת הטבע שלו הוא או"א שמצד הדינים שלו הוא אחוריים שלהם שהוא ד' פעמים "ל". בשונה מישסו"ת שהוא ה' פעמים כ"ד. ❦

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא