לרפואת יוסף בן מזל

דף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 17 | עמודים תתצז-תתצח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

דף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 17 | עמודים תתצז-תתצח

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא