לרפואת יוסף בן מזל

דף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 16 | עמודים תתצה-תתצו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

דף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 16 | עמודים תתצה-תתצו

סיכום השיעור בנקודות

1. כל פרצוף שנולד מהעליון שלו בעולם האצילות נולד על ידי היחס שנקרא אחים בכורים בין הנה"י דעליון לגלגתא ועיניים דתחתון. 2. לצורך הקטנות של כל פרצוף העליון הוא זה שמעלה אותו ללא צורך בביקוש או רצון התחתון, היות ונולד בו רק גוף ועל גוף כן יש כפייה ולא צריך את בחירת התחתון. 3. לצורך הגדלות הנקרא מוחין ונקרא רוחניות צריך את רצון התחתון שיעלה למ"ן היות ואין כפייה ברוחניות וגדלות נקראת רוחניות. 4. ברוחניות הזו שנקראת גדלות ישנם ג' מדרגות נשמה חיה ויחידה ובכל אחת מהם צריך להתקיים הסדר של ב' סוגי הקשרים של אחים בכורים של קטנות וגדלות בכל אחד ממדרגות אלו. 5. ישנם ג' בחינות של גדלות נשמה חיה ויחידה ורק הם נקראים מוחין, ומה שאנו אומרים מוחין דקטנות זה רק שם מושאל. 6. ישנם ג' בחינות נה"י דעליון המתחברים עם התחתון א- מצד ההשתוקקות דהיינו אח"פ דכלים של העליון המחוברים לגלגלתא ועיניים דתחתון. ב- לבושי מוחין שהם אח"פ דראש דעליון הנקרא צלם שעושה זיווג בשביל התחתון ומעביר לו את בחינת אח"פ אלו. ג- היחס בפרצופים הפרטיים של כל מדרגה שהם עיבור יניקה נשמה חיה ויחידה. 7. בשיעור הבא ניגע יותר ביחסים הפנימיים של כל פרצוף

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא