לרפואת דוד בן פירחה

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 15 | עמודים תתצג-תתצד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 15 | עמודים תתצג-תתצד

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא