לרפואת אתי אורלי בת מרתה

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 13 | עמודים תתפט-תתצ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 13 | עמודים תתפט-תתצ

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא