להצלחת גן ״הסולם״

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 9 | עמודים תתפא-תתפב

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 9 | עמודים תתפא-תתפב

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא