להצלחת גן ״הסולם״

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 8 | עמודים תתעט-תתפ

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 8 | עמודים תתעט-תתפ

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא