לרפואת יוסף בן מזל

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 7 | עמודים תתעז-תתעח

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 7 | עמודים תתעז-תתעח

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא