לרפואת נהוראי יהודה בן אודליה

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 6 | עמודים תתעה-תתעו

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 6 | עמודים תתעה-תתעו

סיכום השיעור בנקודות

1. כל הקשר הקבוע בעליון לצורך התחתון הוא רק על הגו"ע דתחתון ולא על האח"פ שלו.

2. בעצם המבנה של העליון הוא מקבל בעלי עליון את האורות בסוד אחים בכורים גם לטובת האח"פ שלו וגם לטובת הגו"ע של התחתון דהיינו את מנצפ"ך הא' הנקראים "הארת הגבורות".

3. כדי לקבל את הגדלות שהם מנצפך הב צריך התחתון לעלות לעלי עליון דהיינו המלכות לאמא וז"א לאבא.

4. מבחינה נפשית צריך לראות שלתחתון יש לצפות לקבל מהעליון שלו את הנצרך לקטנותו (קיום שלו), אולם לגדלותו, להרגשה שלו צריך לקבל אחריות אישית ולעולם לא להתלונן לעליון שלו.

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא