להצלחת דניאל בן קרן

הדף היומי בתע"ס - חלק י' שיעור 5 | עמודים תתעג-תתעד

רשימת השיעורים
להרחיב

סיכום השיעור

הדף היומי בתע"ס חלק י' שיעור 5 | עמודים תתעג-תתעד

סיכום השיעור בנקודות

סיכום מקוצר

שאלות חזרה

מסך מלא